Karavany - Základní podmínky

Základní podmínky pro pronájem karavanu

Platební podmínky

Rezervační zálohy

Předání a vrácení

V případě poruchy

V případě nehody/poškození